Huế có khi nào đổi khác?
Người có bao giờ quên tôi?
Trường Tiền một ngày ngơ ngác
Sông Hương lạc đâu mất rồi?

Phố không còn dòng êm mát
Cây chẳng còn con nước soi
Hai bờ chơ vơ bến vắng
Thương nhớ biết đâu đền bồi

Hoàng Thành ngẩn ngơ đứng đợi
Ngự Bình thông réo váng trời
Ai xui dòng Hương khô khát
Để Huế bàng hoàng, chơi vơi

Chỉ là một giấc mơ thôi
Hương Giang vẫn chảy bên đời
Nắng vàng còn đang dát bạc
Trên dòng sông lặng lờ trôi

Huế chưa bao giờ đổi khác
Người vẫn chung tình người ơi!
Ở giữa hai đầu đất nước
Nối gần những mảnh xa xôi...


06/4/2015