Tháng Ba
ngan ngát hương xoan
Tôi đưa tay hứng giọt vàng
mùa trăng
Hàng cây trải bóng lá
nằm
Tôi ngồi
trải những xa xăm
đếm thầm...

Mấy mùa qua?
Đã phù vân!
Chỉ còn lại đó
một vầng trăng xưa

Chim quyên
sắp sửa gọi mùa
Giọng hờn khắc khoải
bao giờ mới thôi?

Sông dài bèo nước còn trôi
Bến bờ hoang vắng đổi dời phố châu
Trăng vàng soi đáy ngàn sâu
Đợi chùa xa
bắc
nhịp cầu chuông đêm...


06/3/2012