Vì sao con sóng
Trườn lên tới bờ
Rồi quay lại biển
Không ngồi lâu cơ?

Vì sóng rất ngoan
Biết vâng lời mẹ
Chỉ đi một chút
Là về ngay thôi

Sóng cũng như bé
Vâng lời mẹ cha
Mỗi khi tan học
Đừng nên la cà.