05/12/2020 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng ngoan

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 13:10

 

Vì sao con sóng
Trườn lên tới bờ
Rồi quay lại biển
Không ngồi lâu cơ?

Vì sóng rất ngoan
Biết vâng lời mẹ
Chỉ đi một chút
Là về ngay thôi

Sóng cũng như bé
Vâng lời mẹ cha
Mỗi khi tan học
Đừng nên la cà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Sóng ngoan