Có khi là bông hoa
Có khi là chiếc lá
Có khi là chùm quả
Có khi là bướm xinh

Dẫu thay sắc đổi hình
Thì vẫn là chiếc kẹp
Cho bé gái làm đẹp
Mái tóc đen gọn gàng

Bốn mùa cứ lần sang
Lá hoa không tàn héo
Quả vẫn mọng vẫn khéo
Bướm đậu hoài tóc thơm.