Có hai anh bạn nọ
Đang đi chơi trong rừng
Bất chợt có con gấu
Nhảy ra từ sau lưng

Một anh sợ, bỏ chạy
Trèo lên tận ngọn cây
Anh kia giả vờ chết
Nằm trên thảm lá dày

Gấu không ăn xác chết
Nó ngửi ngửi anh ta
Ngửi cả tai, cả cổ
Rồi bỏ vào rừng già

Anh bạn kia thôi trốn
Bước ra từ gốc cây
Hỏi: “Vừa rồi, con gấu
Nó nói gì với mày?”

“Nó nói: Trong cuộc sống
Đừng bao giờ tin người
Bỏ anh trong hoạn nạn”
Một bài học nhớ đời


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015