Mắt thu lu, ngó lá vàng
Mùa đông động thổ dưới tàn cây si
Ngửa tay, rọi nết nhu mì
Mùi son phấn lợt giữa bề bộn đau

Ngõ dài xiểng liểng bóng cau
Sắc hoa tím rịm nát nhàu ngõ xanh
Chợ đời ướt rượt khúc quanh
Vòng vo tà áo thị thành thướt tha

Loàng xoàng cái ngưỡng người ta
Phố chênh chao đợi, trăng là đà mong
Chữ tình khoá trái vào trong
Cho tim hai đứa dính còng tình yêu.