Cây được sinh ra
Ươm mầm từ hạt
Cây cũng trẻ, già
Cũng vui, cũng hát

Mẹ đất nuôi cây
Dì mưa tiếp nước
Cậu nắng từng ngày
Ủ cành ấm áp

Cây cũng như người
Lớn theo năm tháng
Hoa đẹp quả tươi
Mang ơn mưa nắng

Cây cũng biết buồn
Khi người đẽo, chặt
Dòng máu ứa tuôn
Trào như tiếng nấc

Hãy ươm thêm cây
Cho rừng thêm biếc
Cho phố, quê này
Màu xanh diễm tuyệt.


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017