Đã nghe mưa dội trong đầu
Chiêm bao đứt đoạn, nỗi đau kéo dài
Tơ lòng siết lạnh ngón tay
Đêm nghiêng, xối hết đoạ đày vào tim

Khói trầm vọng nhớ thành Chiêm
Mùa thu trút gió lên phiền muộn. Ôi!
Một dòng sử lịch đang trôi
Sóng phơi khúc máu, nước trồi nhịp xương

Nghìn thu nức nở đoạn trường
Tiếng ca ai oán, má hường hờn căm
Điệu sầu chi bấy Huệ Nam
Mưa sa Hải Cát, gió quần Uyển Sơn

Réo ra réo rắc cung đờn
Màu non nước lạnh hỏi cơn cớ gì?
Giọt biến cố, giọt lâm nguy
Tan vào nước mắt và đi xuống mồ!