Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
6 bài thơ
Tạo ngày 19/11/2008 05:02 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 19/11/2008 05:02 bởi hongha83
Mary Jane Oliver (10/9/1935 - 17/1/2019) sinh ở Cleveland, Ohio, sống ở Massachusetts. Bà đã tốt nghiệp Đại học Ohio và Vassar. Một thời gian, bà làm thư ký cho nhà thơ Edna St. Vincent Millay và có một số bằng chứng về ảnh hưởng của Millay trong các tác phẩm thi ca buổi đầu của Oliver. Bà là tác giả của một số tuyển tập thơ, bao gồm: Những giờ khắc mùa đông: Văn, thơ-văn xuôi và thơ (1999); Cây thông trắng (1994); Thơ chọn lọc (1992, giải thưởng quốc gia); Ngôi nhà ánh sáng (1990); Bản nguyên Mỹ (1983, giải thưởng Pulitzer).