Chưa có đánh giá nào
10 bài thơ
Tạo ngày 15/11/2009 17:54 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/11/2009 20:48 bởi hongha83
Cung oán thi (100 bài) của Nguyễn Huy Lượng là tác phẩm thơ Nôm vịnh “cảnh người cung nữ than thở tuổi xuân bị lãng quên nơi cung cấm.” Tác phẩm được dịch giả Nguyễn Hữu Sơn phiên âm và chú giải, xuất bản lần đầu năm 1994 do NXB Văn hoá - Thông tin ấn hành.