Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2009 18:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/11/2009 20:42

Nghĩ thương cho nhẽ kiếp thuyền quyên
Mượn bút nhân đề nhất bách thiên
Để ngắm xem chơi người thế giới
Mà thương lấy những kẻ truân chuyên
Mới hay trăm việc cùng nhờ số
Chưa hẳn riêng ai được vẻ vang
Những bạn hồng nhan thời phận bạc
Há rằng ai cũng thế cho nên


Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.