Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2009 18:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/11/2009 20:43

Biết gảy cùng ai khúc đoạn trường
Đọc thôi châu lệ chứa đôi hàng
Oanh đôi ran ríu chùn dây sắt
Loan lẻ lôi thôi ngại bóng gương
Lệ chất nên non cao chót vót
Sầu tuôn không bể rộng mênh mang
Ví bằng có biết dường này nhỉ
Thủng thỉnh điền gia cũng vẻ vang


Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.