Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2009 18:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/11/2009 20:44

Điện Hán xa xăm cách mấy vời
Song the quạnh quẽ cánh hoa rơi
Thu về khép cửa chiêm bao vẩn
Xuân muộn buông rèm nước mắt dài
Đàn gảy non cao đà gấp khúc
Thơ gieo doành ngự khó nên lời
Biết rằng nông nỗi là nhường ấy
Xin chớ phong thanh ngỏ tới ngoài


Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.