Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 16/11/2009 20:38, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/11/2009 20:45

Hoá nhi thực có nỡ dày vò
Dày kiếp phong tình nát đén gio
Đã cực đông tàn hơi tuyết lạnh
Lại rầu xuân muộn cánh hoa khô
Rầu như đêm nguyệt quyên kêu hạ
Cực mấy ngàn sương nhạn khóc thu
Dằn vặt trăm chiều cho đến mức
Cho rầu, cho cực, ấy là cho[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]