Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2009 19:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/11/2009 20:44

Sầu thu chửa vợi lại sầu xuân,
Một gánh sầu gieo nặng mấy cân.
Mặt ủ ê hoa rầu thức ngọc,
Lệ trôi nhạt phấn ố da ngần.
Phòng tiêu riêng kẻ hơi sương quạnh,
Điện quế dầu ai vẻ nguyệt trần.
Dở dói nỗi mình thêm thắc mắc,
Nghìn phần rút lại tiếc muôn phần.


Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.