Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2009 18:54, đã sửa 28 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/11/2009 20:46

Rắp tìm chị nguyệt hỏi duyên do
Nỡ để gương trong lấp bụi nhơ
Chắp mối chỉ hồng sao chểnh mảng
Xe duyên lá thắm khéo thờ ơ
Người ngồi điện Hán đà khơi diễn
Kẻ ở cung Tần luống ngẩn ngơ
Những kể dường này sao nỡ thế
Ngán thay chị nguyệt với anh tơ


Nguồn: Cung oán thi, NXB Văn hoá thông tin, 1994.