Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2019 21:24

Suốt đời đục khoét, của đầy hang
Đám cưới rùm beng khắp phố làng
Biển rước lọng che, hầu lũ lượt
Kiệu khiêng ngựa cưỡi, chủ vênh vang
Sáo kèn rôm rả nghênh dâng lễ
Chim cá thập thò hối lộ quan
Hể hả sếp mèo tay nhận lộc
Sướng vui, lúc nhúc chuột tăng đàn


10/8/2018

Nguồn: Thơ dịch và sáng tác - tuyển chọn 2019 (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2019