Tiếng Anh gặm nhấm tuổi thơ
Ông nghe cháu hát bi bô lại buồn
Đất người bén rễ mầm non
Trời xa táp gió tâm hồn đáng thương
Mới hai tuổi sớm tha phương
Mắt tròn ngơ ngác giữa trường trẻ Tây
Bánh ngon sữa ngọt đủ đầy
Đói câu hát Việt vui vầy anh em
Cha ôm mẹ ấp đêm đêm
Đói hơi ấm lúc kề bên ông bà
Ở nơi muôn dặm trùng xa
Cháu yêu có biết nhớ nhà, nhớ ông?