Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2018 16:56

Tay bắt mặt mừng ngàn dặm vẫn gần tình thi hữu
Anh chào chị đón, trăm hoa luôn thắm nghĩa văn nhân


19/11/2011

Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018