Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2018 21:15

Cửa kính nhà lầu, không gió bụi
Túi thơ bầu rượu, chẳng phong trần


- Phong trần: nghĩa là gió bụi

Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018