Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sương Nguyệt Anh (17 bài)
- Trần Cao Vân (20 bài)
- Phan Mạnh Danh (49 bài)
- Đào Phan Duân (3 bài)
- Vũ Phạm Hàm (34 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Long (1 bài)
Tạo ngày 06/10/2019 23:39 bởi Vanachi
Nguyễn Hữu Tường 阮有庠 (1865-?) sinh tại Huế, là con của quan kinh lược Nguyễn Hữu Độ 阮有度, quê Gia Miêu, Tống Sơn, Thanh Hoá. Ông đỗ cử nhân năm 1888, nhậm tri huyện Nam Trực năm 1892, đồng tri phủ Vĩnh Tường năm 1893, quyền án sát tỉnh Hà Nam năm 1895, sau nhậm án sát tỉnh Hưng Yên, án sát tỉnh Bắc Ninh, tuần phủ tỉnh Ninh Bình, tổng đốc tỉnh Hưng Yên.