Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: núi Dục Thuý (28)

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2019 23:43

題浴翆山

巍然浴翠自名山,
勝跡長留宇宙間。
東望瓊樓聯碧漢,
南來鐵路透重關。
桂郊風氣開新運,
蘆洞城池壯舊觀。
我欲乘雲凌絕頂,
鯨波鰲背眼中看。

 

Đề Dục Thuý sơn

Nguy nhiên Dục Thuý tự danh san,
Thắng tích trường lưu vũ trụ gian.
Đông vọng quỳnh lâu liên bích hán,
Nam lai thiết lộ thấu trùng quan.
Quế giao phong khí khai tân vận,
Lư động thành trì tráng cựu quan.
Ngã dục thừa vân lăng tuyệt đính,
Kình ba ngao bối nhãn trung khan.


Lạc khoản: “Thành Thái Bính Ngọ thu; Ninh Bình tuần phủ, Quý hương Nguyễn Hữu Tường phụng đề” 成泰丙午秋;寧平巡撫,貴鄉阮有庠奉題 (Mùa thu năm Bính Ngọ niên hiệu Thành Thái; Nguyễn Hữu Tường ở Quý hương làm tuần phủ Ninh Bình phụng mệnh đề bài thơ).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Dục Thuý danh sơn sững một hòn,
Còn lưu thắng tích với càn khôn.
Lầu quỳnh đông thấy liền từng biếc,
Đường sắt nam lên vượt mấy đồn.
Thôn dã nếp nay phong vận khác,
Động lau thành cũ lớn lao hơn.
Cưỡi mây ta muốn bay cao vút,
Mắt ngắm sóng kình mặt bể tuôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguy nga Dục Thuý một danh san,
Thắng tích trường tồn vũ trụ gian.
Lầu quỳnh đông ngóng ngân hà biếc,
Đường sắt nam qua vượt trùng quan.
Hơi gió quế thôn khai vận mới,
Động lau thành cũ lớn trông sang.
Cưỡi mây ta muốn bay lên đỉnh,
Mắt dỏi sóng kình mặt bể loang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời