Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 13:08

Nửa dở ông Tàu, nửa dở Tây,
Dở dang biết tính thế nào đây?
Toan đi vỡ ruộng, cày không biết,
Chực nhảy làm quan, học chẳng hay.
Buôn muốn tranh quyền nhà hẹp vốn,
Nghề mong đoạt xảo nước không thầy.
Thôi thôi ta chịu mình ta dở,
Ta dở còn tày vạn chúng bay.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 46