Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
13 bài thơ
Tạo ngày 20/08/2021 13:05 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Hữu Chu hiệu Liên Sinh, tục gọi là Đồ Liên, sinh khoảng trước sau năm 1890, người huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông cũ.