Biển ngoài kia vẫn hát khúc quân hành
Trường Dục Thanh còn đây câu hỏi lớn
Trước tấm bảng đen, viên phấn trắng
Chúng tôi neo vào lời Bác để ra khơi

Chẳng biết ngày xưa cha anh chúng tôi
Mỗi lúc nhìn lên gặp cái nhìn của Bác
Có cúi xuống cài lại khuy cúc ngực
Khoanh tay trên bàn nghe Bác giảng từng câu

Bảng đen và phấn trắng tôn nhau
Mỗi tiết học chúng tôi thêm ý thức
Trăm lối rẽ chỉ một đường trước mặt
Cách chỉ vài nhảng chân mà biển thật xa vời

Lời Bác đã đưa đường chúng tôi vượt trùng khơi
Trở lại mái trường xưa nhớ bạn bè, nhớ Bác
Phấn trắng, bảng đen có thể là đã khác
Từ cửa lớp đi ra vẫn chỉ một con đường…


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017