Thâm Lung, Tam Lũng... chìm nghỉm trong đêm
bất chợt lại xanh lè đạn nổ
lửa đốt lòng ta những đêm không ngủ
là ánh đèn đã tắt dưới làng dân


22-2-1979

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984