Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2013 23:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 21:08

再次原韻

湛原流水發山村,
日麗潮頭湧海門。
清渭濁涇同不息,
黃花綠竹兩忘言。
歲收秫米堪供客,
天假松年及抱孫。
浮世幾經桑鹵變,
床頭依舊酒盈樽。

 

Tái thứ nguyên vận

Trạm nguyên lưu thuỷ phát sơn thôn,
Nhật Lệ triều đầu dũng hải môn.
Thanh Vị trọc Kinh đồng bất túc,
Hoàng hoa lục trúc lưỡng vong ngôn.
Tuế thu thuật mễ kham cung khách,
Thiên giả tùng niên cập bão tôn.
Phù thế kỷ kinh tang lỗ biến,
Sàng đầu y cựu tửu doanh tôn.


Bài này hoạ nguyên vần bài "Tặng nhân" ở trước.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Giang

Nước sông Trạm nguồn từ núi xinh
Nước sông cửa Lệ biển vỗ mình
Vị Kinh trong đục giòng chảy miết
Vàng hoa, xanh trúc đều lặng thinh
Lúa nếp hàng năm dư đãi khách
Trời cho tuổi lão có cháu đàn
Cuộc thế biến đổi dâu hoá muối
Đầu giường như trước rượu vẫn tràn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nguồn xa sông Trạm chốn sơn thôn
Nhật Lệ triều dâng sóng vỗ dồn
Trúc biếc hoa vàng đều chẳng nói
Vị trong, Kinh đục một dòng tuôn
Cháu thơ bồng bế mừng thêm tuổi
Khách quý đãi đằng thếch rượu cơm
Dâu bể bao lần thân đã trải
Đầu giường chai nậm vẫn đầy luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguồn xa sông Trạm xuất sơn thôn
Nhật Lệ cửa sông sóng đổ dồn.
Kinh đục Vị trong cùng chẳng đủ,
Hoàng hoa lục trúc đều vô ngôn.
Hàng năm lúa nếp dùng mời khách,
Tuổi lão trời cho nhiều cháu con.
Cuộc thế đổi thay dâu hoá muối,
Đầu giường như trước rượu đầy bồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời