19/01/2022 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thứ nguyên vận
再次原韻

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2013 23:26

 

Nguyên tác

湛原流水發山村,
日麗潮頭湧海門。
清渭濁涇同不息,
黃花綠竹兩忘言。
歲收秫米堪供客,
天假松年及抱孫。
浮世幾經桑鹵變,
床頭依舊酒盈樽。

Phiên âm

Trạm nguyên[1] lưu thuỷ phát sơn thôn,
Nhật Lệ[2] triều đầu dũng hải môn.
Thanh Vị trọc Kinh[3] đồng bất túc,
Hoàng hoa lục trúc[4] lưỡng vong ngôn.
Tuế thu thuật mễ kham cung khách,
Thiên giả tùng niên cập bão tôn.
Phù thế kỷ kinh tang lỗ biến,
Sàng đầu y cựu tửu doanh tôn.

Bản dịch của Đàm Giang

Nước sông Trạm nguồn từ núi xinh
Nước sông cửa Lệ biển vỗ mình
Vị Kinh trong đục giòng chảy miết
Vàng hoa, xanh trúc đều lặng thinh
Lúa nếp hàng năm dư đãi khách
Trời cho tuổi lão có cháu đàn
Cuộc thế biến đổi dâu hoá muối
Đầu giường như trước rượu vẫn tràn
Bài này hoạ nguyên vần bài "Tặng nhân" ở trước.

[1] Sông Trạm thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.
[2] Tên một con sông phát nguyên từ dãy Trường Sơn quan tỉnh lỵ Quảng Bình chảy ra cửa Nhật Lệ.
[3] Hai con sông ở phía tây bắc Trung Quốc, thuộc phần đất hai tỉnh Cam Túc và Thiểm Tây. Nước sông Vị trong, nước sông Kinh đục, khi nước hai sông nhập làm một, thì trong đục chia nhau rõ rệt, do đó người ta dùng hai tiếng Kinh Vị để gợi ý trong đục khác nhau.
[4] Hoa vàng, trúc xanh chỉ bạn và mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tái thứ nguyên vận