Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa;
Sáng mồng một, rượu say tuý lý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.


Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931