Chưa có đánh giá nào
26 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 16/09/2017 14:04 bởi hongha83
Tập thơ Người con gái lầu hoa (NXB Hương Sơn, 1941, tái bản 1950).