Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/12/2020 07:57

Xóm Tây bà lão lưng còng,
Có hai cô gái lấy chồng cả hai.
Gió thu thở ngắn than dài,
Bà đem áo rét phơi ngoài cửa thưa.


1938

Bài thơ này ở tập Người con gái ở lầu hoa có tiêu đề Phơi áo, nhưng trong tập Nước giếng thơi nằm thứ 3 trong chùm 4 bài thơ Không đề.

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Người con gái ở lầu hoa, NXB Hương Sơn, 1950
2. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
3. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004
4. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986