23.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/09/2017 14:11

Nhà tranh thì sẵn đấy
Vợ xấu có làm sao!
Cuốc kêu dài bãi sậy
Hoa súng nở đầy ao.

Mấy sào vườn đất mới
Giồng dâu và giồng cam
Không ngại xa, người tới
Thăm tôi, tôi cảm ơn.

Làng bên sẵn rượu ngon
Đêm nay ta đối ẩm.
Tre nhà đương cữ ấm
Tha hồ là măng non.

Đường làng không tiện xe
Sớm mai người hãy trảy.
Cây nguyệt nằm suông mãi
Tôi xin đàn người nghe.


1936

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003