24/09/2021 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh đạm

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:40

 

Nhà tranh thì sẵn đấy
Vợ xấu có làm sao!
Cuốc kêu dài bãi sậy[1]
Hoa súng nở đầy ao.

Mấy sào vườn đất mới
Giồng dâu và giồng cam
Không ngại xa, người tới
Thăm tôi, tôi cảm ơn.

Làng bên sẵn rượu ngon
Đêm nay ta đối ẩm.
Tre nhà đương cữ ấm
Tha hồ là măng non.

Đường làng không tiện xe
Sớm mai người hãy trảy.
Cây nguyệt nằm suông mãi
Tôi xin đàn người nghe.
1936

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003
[1] Có bản in là “ngoài bãi sậy”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Thanh đạm