25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 16/09/2017 16:44

Từ buổi lầu hoa khép cánh sương
Hồn theo lá úa rụng ven tường
Tôi về ngõ lạnh, trăng lành lạnh
Trời bốn phương mờ cả bốn phương

Đập vỡ con thoi dệt mộng rồi
Hỏi còn gì nữa ở trong tôi?
Mắc lên khung cửi dây oan trái
Gập lại guồng tơ lớp bụi đời


Nguồn: Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017