Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.


1937

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Có phải lỗi đánh máy?

Câu 3 Khổ 1 có lẽ đúng là: Lúa ở đồng tôi và lúa ở ?

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Thêm một lỗi đánh máy?

Câu 3 khổ 2 theo mình nhớ là: Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy

33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nhiều lỗi

Bài thơ "Mùa xuân xanh" mình đã đọc như sau:
Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.
Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh

82.62
Chia sẻ trên FacebookTrả lời