Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 09:11

Chưa qua một nỗi... như đau
Thì đêm kia vẫn nhạt màu... hơi đêm
Tim đi máu ứa ngọt mềm
Có gì đã vỡ bên thềm... chưa trăng