Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 09:10

Ngọt là rượu
say là rượu
cay là rượu
yêu một mình
tang tính tình tang
con cá bơi ngang
con cua bò dọc
rắn có nọc
tôi khóc đấy ư
ứ hư? ới hự
Tình bằng
tình phụ
tình tôi
kiếm dao mà rạch lòng phơi nỗi buồn.