Con diều giấy mỏng mảnh bay
Thế mà kéo cả nắng ngày chao nghiêng
Sợi dây mỗi lần nối thêm
Để chiều no gió ngả lên mây gần.

Nụ cười bỗng thấy tần ngần
Hoàng hôn mẹ giục mấy lần thổi cơm
Đường làng đang vẫn còn thơm
Trăng non cuối xóm nhú ươm ánh vàng...


24-8-2019