19/01/2021 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thả diều

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 04/09/2019 10:59

 

Con diều giấy mỏng mảnh bay
Thế mà kéo cả nắng ngày chao nghiêng
Sợi dây mỗi lần nối thêm
Để chiều no gió ngả lên mây gần.

Nụ cười bỗng thấy tần ngần
Hoàng hôn mẹ giục mấy lần thổi cơm
Đường làng đang vẫn còn thơm
Trăng non cuối xóm nhú ươm ánh vàng...
24-8-2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Thả diều