Anh về mưa Huế rơi
Xanh Hương giang mùa cũ
Rêu phong lăng tẩm rủ
Nhớ mơ màng mắt em.

Gặp bao đường phố quen
Bến vẫn trăng Vĩ Dạ
Còn nghiêng còng dáng mạ
Chờ em viễn xứ gia.

Gió bay bóng người xa
Đò chòng chành nhớ sóng
Còn mong ngày em đón
Mà anh lỡ chuyến chiều.

Chợt thấy lòng cô liêu
Giữa xôn xao sóng mắt
Thấy thương em se sắt
Sông Hương ơi còn mong?


3-4-2009