Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2016 15:54

自嘆

見昔為官今作囚,
一身還占兩風流。
為官未足酬吾志,
在獄誰能寫我愁。
底事榮枯非碌碌,
此生行止係悠悠。
古來興廢尋常事,
但得吾心無怨尤。

 

Tự thán

Kiến tích vi quan kim tác tù,
Nhất thân hoàn chiếm lưỡng phong lưu.
Vi quan vị túc thù ngô chí,
Tại ngục thuỳ năng tả ngã sầu.
Để sự vinh khô phi lục lục,
Thử sinh hành chỉ hệ du du.
Cổ lai hưng phế tầm thường sự,
Đãn đắc ngô tâm vô oán vưu.

 

Dịch nghĩa

Ngày trước làm quan ngày nay làm tù
Một mình chiếm cả hai thú phong lưu
Làm quan chưa đủ thoả được chí ta
Ở ngục ai hay tả được sầu ta
Những sự tươi héo không phải tầm thường
Đời mình xuất xử cũng do tiền định
Xưa nay hưng suy chỉ là việc thường
Cốt ở lòng ta không hề oán trách[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Khi trước làm quan nay ở tù
Phong lưu hai cảnh một mình ru!
Làm quan chưa được vừa lòng thích
Ở ngục ai hay tỏ nỗi sầu
Việc thế héo tươi tuỳ số định
Thân mình ra, ở tự trời cho
Xưa nay suy thịnh là thường sự
Ta có điều gì oán trách đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Khí phách

Ông Nguyễn Đình Giản quả nhiên rất "cá tính" ấy nhỉ. Hiếm người nào ngồi tù mà tinh thần lạc quan xem như "Hưng thịnh" của cuộc đời
Hay quá

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nay đã là tù trước vốn quan
Một thân chiếm cả hai nơi nhàn
Làm quan đáp chí ta chưa đủ
Ở ngục tớ sầu ai tả oan
Đâu phải tầm thường tươi hoặc héo
Đời này tiền định mãi liên hoàn
Xưa nay hưng phế tầm thường trải
Cốt ở lòng ta chẳng oán than.(t)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày trước làm quan nay ở tù,
Một mình chiếm cả thú phong lưu.
Làm quan chưa thoả được bao chí,
Ở ngục ai hay cảnh cảm tư.
Không phải tầm thường bao mạnh héo,
Đời mình xuất xử tự trời cho.
Xưa nay suy thịnh không gì lạ,
Cốt ở lòng ta oán trách ru!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời