Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Diêm Túc (4 bài)
- Dư Quang Trung (43 bài)
- Trương Vĩnh Mai (4 bài)
- Lâm Chiêu (5 bài)
- Hiểu Tuyết (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/06/2008 01:04 bởi hongha83
Nghiêm Trận 严阵 tên thật là Diêm Quế Thanh 阎桂青 sinh tháng 12 năm 1930, nhà thơ, người Lai Dương (Sơn Đông). Năm 1950 công tác tại tỉnh An Huy. Năm 1953 gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, làm biên tập tờ Nhật báo Giao Đông, phó chủ biên tạp chí Thanh minh, chủ biên báo Thơ.

Tác phẩm:
- Khúc Giang Nam 江南曲 (thơ)
- Đàn suối 琴泉 (thơ)
- Ký vườn Mẫu Đan 牡丹园记 (tản văn)
- Hoang mạc Cơ Tông 荒漠奇踪 (tiểu thuyết trường thiên)
- Hoa hồng của nước Nam 南国的玫瑰 (tập truyện vừa)