Mùa xuân ơi, đây mùa gieo vãi
Từ lâu rồi, ta những chờ mong
Từ lâu rồi, bên cửa sổ mịt mùng gió tuyết
Mắt cháy bùng ta hỏi liễu bên sông

Mùa xuân ơi, đây mùa gieo vãi
Từ lâu rồi, ta những ngóng trông
Từ lâu rồi, ta cúi gần đất lạnh
Lắng nghe xem cỏ đã nảy lên mầm

Mùa xuân ơi, đây mùa gieo vãi
Đợi chờ ngươi không đợi đến khô sầu
Cày ta đã từ lâu chữa lại
Ngựa ta nuôi béo tốt từ lâu.

Mùa xuân ơi, đây mùa gieo vãi
Ngóng trông ngươi không ngóng đến khô sầu
Giống ta đã chọn ngâm kỹ lưỡng
Ta đem ra gieo khắp mặt địa cầu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)