Chim én ngày nào
Trên mái tranh nhà ta xây tổ
Sáng nay trở về bâng khuâng cánh vỗ
Vù sang cây sấu
Vút lên cây mai
Bay rồi lại đậu
Đậu rồi lại bay
Nghĩ gì chim hỡi?

Chim bay lên mái ngói
Xanh cửa, trắng tường
Ríu rít bên nhau xây tổ mới.


Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002