28/09/2021 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim én tìm tổ

Tác giả: Nông Quốc Chấn - Nông Văn Quỳnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2020 10:04

 

Chim én ngày nào
Trên mái tranh nhà ta xây tổ
Sáng nay trở về bâng khuâng cánh vỗ
Vù sang cây sấu
Vút lên cây mai
Bay rồi lại đậu
Đậu rồi lại bay
Nghĩ gì chim hỡi?

Chim bay lên mái ngói
Xanh cửa, trắng tường
Ríu rít bên nhau xây tổ mới.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nông Quốc Chấn » Chim én tìm tổ