Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/10/2021 16:33

Gặp nhau… mới biết rằng thương
Còn bao nhiêu cuộc hý trường bể dâu?
Dù mai mực có phai màu
Thơ tình vẫn viết trao câu hẹn chờ

Dù đây với đó đôi bờ
Mù sương khói sóng mịt mờ bóng nhau
Thơ từ ngàn trước, ngàn sau
Muôn thiên vẫn một chữ “sầu” còn nguyên!

Từ đâu nên mối phận duyên
Đêm ngày xướng hoạ thơ nguyền yêu nhau
Dù cho hải giác, giang đầu
Kết hương cây cỏ với màu trăng thanh

Ươm tình yêu mãi còn xanh
Với hồn non nước để dành cho nhau
Đời là một thoáng phù du
Mà tình là giấc thiên thu trong lòng


Mùa mưa 2 ngàn 17