28/11/2022 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tri kỷ

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/10/2021 16:33

 

Gặp nhau… mới biết rằng thương
Còn bao nhiêu cuộc hý trường bể dâu?
Dù mai mực có phai màu
Thơ tình vẫn viết trao câu hẹn chờ

Dù đây với đó đôi bờ
Mù sương khói sóng mịt mờ bóng nhau
Thơ từ ngàn trước, ngàn sau
Muôn thiên vẫn một chữ “sầu” còn nguyên!

Từ đâu nên mối phận duyên
Đêm ngày xướng hoạ thơ nguyền yêu nhau
Dù cho hải giác, giang đầu
Kết hương cây cỏ với màu trăng thanh

Ươm tình yêu mãi còn xanh
Với hồn non nước để dành cho nhau
Đời là một thoáng phù du
Mà tình là giấc thiên thu trong lòng
Mùa mưa 2 ngàn 17

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Tri kỷ