Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/08/2020 11:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 15:08

Trời xanh hay áo em xanh?
Chút thôi mỏng mảnh... tròng trành trái tim!
Lòng nghe như có tiếng chim
Véo von dẫn lối anh tìm về em

Biển xanh
hay
mắt em xanh?
Chút thôi mi ướt... làm anh đắm chìm
Hồn thành
cơn hải triều lên
Hôn em
như
sóng vỗ ghềnh trăm năm

Đêm xanh
hay
tóc em xanh?
Rủ lên chăn chiếu cho anh thật thà
Hồn nhiên
đi
nhặt mặn mà
Lên non xuống động
tìm
hoa mộng lành

Dây trầu xanh, lá trầu xanh
Buồng cau xanh
giữa
vườn xanh bóng chiều
“chiều chiều lại nhớ chiều chiều”...


16.8.20