01/12/2022 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ngôn xanh

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/08/2020 11:19

 

Trời xanh hay áo em xanh?
Chút thôi mỏng mảnh... tròng trành trái tim!
Lòng nghe như có tiếng chim
Véo von dẫn lối anh tìm về em

Biển xanh
hay
mắt em xanh?
Chút thôi mi ướt... làm anh đắm chìm
Hồn thành
cơn hải triều lên
Hôn em
như
sóng vỗ ghềnh trăm năm

Đêm xanh
hay
tóc em xanh?
Rủ lên chăn chiếu cho anh thật thà
Hồn nhiên
đi
nhặt mặn mà
Lên non xuống động
tìm
hoa mộng lành

Dây trầu xanh, lá trầu xanh
Buồng cau xanh
giữa
vườn xanh bóng chiều
“chiều chiều lại nhớ chiều chiều”...
16.8.20

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Ngụ ngôn xanh